Samenstelling commissie en betrokken opleidingen

Samenstelling van de commissie
De koepelcommissie was samengesteld als volgt : 

 • Prof. dr. Tom Wansbeek, honorair hoogleraar Statistiek en Econometrie, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter, tevens voorzitter van de clustercommissie EW.
 • Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie TEW
 • Prof. dr. Jan Karel Lenstra, hoogleraar Optimalisering, Technische Universiteit Eindhoven, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie HI
 • Prof. dr. Yves De Rongé, gewoon hoogleraar Accounting and Control, Université Catholique de Louvain, vakdeskundige lid, tevens voorzitter van de clustercommissie ZIJ
 • Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid, tevens onderwijsdeskundige van de clustercommissies EW en HI
 • Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid, tevens onderwijsdeskundige van de clustercommissies TEW en ZIJ
 • Mevr. Paula Pelczarski, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen : Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Universiteit Antwerpen, studentlid, tevens studentlid van de clustercommissie HI
 • Mevr. Nathalie Van Edom, studente Master of Management, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid, tevens studentlid van de clustercommissie ZIJ

De clustercommissie Economische Wetenschappen was samengesteld als volgt : 
 • Prof. dr. Tom Wansbeek, honorair hoogleraar Statistiek en Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter
 • Prof. dr. Casper van Ewijk, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam; onderdirecteur bij het Centraal Planbureau in Den Haag, vakdeskundig lid
 • Em. prof. dr. Joop Hartog, emeritus professor of Economics, programme director of Human Capital, Universiteit van Amsterdam, vakdeskundig lid
 • Em. prof. dr. Jules Theeuwes, emeritus hoogleraar Toegepast Economisch Onderzoek aan de Economische Faculteit, Universiteit van Amsterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven)
 • Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven)
 • Prof. mr. Edgar du Perron, hoogleraar Privaatrecht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde, K.U.Leuven)
 • Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid
 • Mevr. Daphné Kerschot, studente Bachelor Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid
 • Dhr. Davy Degeetere, student Bachelor Economische Wetenschappen, Universiteit Gent, studentlid

De clustercommissie Toegepaste Economische Wetenschappen was samengesteld als volgt : 
 • Prof. dr. Eric Waarts, hoogleraar Marketing en onderwijsdecaan van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland, voorzitter
 • Prof. dr. Herman van den Bosch, hoogleraar Bedrijfswetenschappen in het bijzonder gericht op afstandsonderwijs aan de Open Universiteit Nederland, vakdeskundig lid
 • Prof. dr. Jenke ter Horst, hoogleraar Managementwetenschappen, vice-decaan onderwijs van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit Tilburg, vakdeskundig lid
 • Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid
 • Dhr. Yannick Snoecx, student Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid
 • Mevr. Lore de Jong, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Hasselt, studentlid

De clustercommissie Handelsingenieurwetenschappen was samengesteld als volgt:
 • Prof. dr. Jan Karel Lenstra, hoogleraar optimalisering, Technische Universiteit Eindhoven, voorzitter
 • Prof. dr. Bert de Brock, hoogleraar Business Information Modelling, faculteit Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, vakdeskundig lid
 • Prof. dr. Joaquim Gromicho, bijzonder hoogleraar Applied Optimization in Operations Research bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam en manager R&D Algoritmes bij ORTEC, vakdeskundig lid
 • Dhr. Jean Daniels, voormalig stafmedewerker Onderwijsraad Universiteit Hasselt en voormalig senior onderwijstechnoloog aan het Onderwijs-technologisch Expertisecentrum, Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid
 • Mevr. Paula Pelczarski, studente Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Universiteit Antwerpen, studentlid
 • Dhr. Bram Oers, Student Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid

De clustercommissie Zij-instroom was samengesteld als volgt : 
 • Prof. dr. Yves De Rongé, gewoon hoogleraar Accounting and Control, Université Catholique de Louvain, voorzitter
 • Em. prof. dr. Jan van Helden, emeritus hoogleraar Bestuurskunde en Financieel Management, Rijksuniversiteit Groningen, vakdeskundig lid
 • Prof. dr. Theo Verhallen, hoogleraar Marketing, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, vakdeskundig lid
 • Dr. Dirk Noordman, docent Cultuurmanagement, Faculteit Cultuur en maatschappijwetenschappen, Universiteit van Maastricht, voorheen docent Kunstmanagement, Erasmus Universiteit Rotterdam, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in het Cultuurmanagement / Master of Culture Management’ aan de Universiteit Antwerpen)
 • Em. prof. dr. Henri Olivier, emeritus hoogleraar Vennootschapsrecht en Financiële Audit, Universiteit Luik, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in Accountancy en Revisoraat’ aan de Katholieke Universiteit Leuven)
 • Prof. dr. Pierre Devolder, gewoon hoogleraar Actuariële Wetenschappen, Université Catholique de Louvain, president van het Institut des Sciences Actuarielles, UCL, toegevoegd vakdeskundig lid (ten behoeve van het bezoek aan en de beoordeling van de Master in Verzekeringen aan de Katholieke Universiteit Leuven)
 • Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijs, Arbeidsmarkt en Economische Ontwikkeling, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Evidence Based Education, Universiteit van Maastricht, Nederland, onderwijsdeskundig lid
 • Mevr. Nathalie Van Edom, studente Master of Management, Katholieke Universiteit Leuven, studentlid
 • Mevr. Sylvia Heyvaert, studente Master in de Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Brussel, studentlid

Betrokken opleidingen
De clustercommissie Economische Wetenschappen EW 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid / Master of Science in Applied Economic Sciences: Economic Policy

Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor of Science in de Economische Wetenschappen
 • Master of Science in de Economische Wetenschappen / Master of Science in Economics
 • Master of Science in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde 

Universiteit Gent
 • Bachelor of Science in de Economische Wetenschappen 
 • Master of Science in de Economische Wetenschappen

De clustercommissie Toegepaste Economische Wetenschappen TEW
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master of Science in Business Economics

Universiteit Hasselt
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master of Management

Vrije Universiteit Brussel 
 • Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen / Master in Management Science

Universiteit Antwerpen :
 • Bachelor TEW Bedrijfskunde
 • Master TEW Bedrijfskunde / Master AES Business Administration

Universiteit Gent :
 • Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen
 • Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen 

De clustercommissie Handelsingenieur HI
 • Universiteit Antwerpen
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Universiteit Gent
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

Universiteit Hasselt
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica

Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
 • Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur

De clustercommissie Zij-instroom ZIJ :
Universiteit Antwerpen
 • Master in Organisatie en Management
 • Master in het Cultuurmanagement

Universiteit Gent
 • Master of Science in de Algemene Economie
 • Master of Science in de Bedrijfseconomie

Katholieke Universiteit Leuven
 • Master of Science in het Management
 • Master of Science in de Beleidseconomie
 • Master of Science in het Informatiemanagement / Master of Information Management
 • Master of Science in de Verzekeringen
 • Master of Science in de Accountancy en het Revisoraat

Vrije Universiteit Brussel
 • Master in de Bedrijfskunde / de Master in Management

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...