Protocol


VLIR en VLHORA hebben een protocol uitgewerkt voor de uitvoering van de visitaties. Dit protocol werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VLIR. Tevens werd het protocol voor een gezaghebbend advies voorgelegd aan de NVAO.

Dit visitatieprotocol dient als handleiding voor de visitatiecommissie maar dient eveneens als leidraad voor opleidingen bij de voorbereiding van de externe kwaliteitszorg. Zo wordt in het protocol aandacht besteed aan de zelfevaluatie in lijn met het accreditatiekader.


Visitatieprotocol versie september 2008

Het visitatieprotocol 'Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA' is gewijzigd. De nieuwe versie 'september 2008' is beschikbaar en kunt u downloaden via onderstaande links:
  • deel 1 (vijf hoofdstukken en algemene bijlagen; 1,24Mb)
  • deel 2 (tabellen t.b.v. de zelfevaluatie; 683Kb)


Visitatieprotocol versie februari 2005

De vorige versie van het visitatieprotocol ('februari 2005') dient gebruikt te worden door de opleidingen die een zelfevaluatierapport inleveren tegen december 2008:


Tabellen


Hieronder kunnen de tabellen ten behoeve van de zelfevaluatie afzonderlijk gedownload worden.

Tabellen I:

Tabellen II:

Tabellen III:
  • Tabel III-1 tot en met III-4 (versies voorafgaand aan en sinds flexibilisering) (Op deze webpagina vindt u de tabellen voor de jaren voorafgaand aan de flexibilisering en de nieuwe versies die voor gegevens vanaf 2005-2006 in gebruik worden genomen)

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...