samenstelling deelcommissies


Deelcommissie 1

Opleiding:
 • Intensieve zorg en spoedgevallen

Te bezoeken hogescholen:
 • Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Lessius Mechelen

Effectieve commissie:
 • Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel
 • Martin Valcke, onderwijsdeskundige (Artesis Hogeschool Antwerpen en Katholieke Hogeschool Sint-Lieven)
 • Jos Willems, onderwijsdeskundige (Lessius Mechelen)
 • Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen (Artesis Hogeschool Antwerpen)
 • Kurt Pieters, vakdeskundige intensieve zorgen (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en Lessius Mechelen)
 • Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven)
 • Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Artesis Hogeschool Antwerpen en Lessius Mechelen)
 • Valerie Heymans, studente PHL (Artesis Hogeschool Antwerpen)
 • Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Lessius Mechelen)
 • Sylvia Thirion, studente KATHO (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven)

Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Artesis Hogeschool Antwerpen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg aan Lessius Mechelen is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.


Deelcommissie 2

Opleiding:
 • Palliatieve zorg

Te bezoeken hogeschool:
 • Hogeschool-Universiteit Brussel

Effectieve commissie:
 • Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel
 • Jos Willems, onderwijsdeskundige
 • Bart Hansen, vakdeskundige palliatieve zorg
 • Elsie Decoene, vakdeskundige palliatieve zorg
 • Leentje Smolderen, studente

Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.

Deelcommissie 3

Opleiding:
 • Creatieve therapie

Te bezoeken hogeschool:
 • Arteveldehogeschool

Effectieve commissie:
 • Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel
 • Ludo Heylen, onderwijsdeskundige
 • Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie
 • Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie
 • Sylvia Thirion, studente

Voor deze visitatie is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.

Deelcommissie 4

Opleiding:
 • Geriatrische gezondheidszorg

Te bezoeken hogeschool:
 • Karel de Grote-Hogeschool

Effectieve commissie:
 • Jos Geebelen, voorzitter, algemeen profiel
 • Jos Willems, onderwijsdeskundige
 • Gert Peeters, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg
 • Stefaan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg
 • Rebekka Rogiest, studente

Voor deze visitatie is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.

Deelcommissie 5

Opleiding:

 • Zorgmanagement

Te bezoeken hogeschool:

 • Erasmushogeschool Brussel

Effectieve commissie:
 • Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement
 • Ludo Heylen, onderwijsdeskundige
 • Jos Geebelen, vakdeskundige algemeen profiel
 • Luc Timmermans, vakdeskundige zorgmanagement
 • Rebekka Rogiest, studente Artevelde

Voor deze visitatie is Chris Peeters aangesteld als secretaris.

Deelcommissie 6

Opleidingen:
 • Zorgmanagement,
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Te bezoeken hogescholen:

 • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
 • Hogeschool Gent

Effectieve commissie:
 • Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement
 • Rita Rymenans, onderwijsdeskundige
 • Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement
 • Johan Didden, vakdeskundige intensieve zorgen
 • Yvo Quaeyhaegens (HoGent)
 • Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen)
 • Sylvia Thirion, studente KATHO (Hogeschool Gent)
 • Rebekka Rogiest, studente Artevelde (Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen)

Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Hogeschool Gent is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Zorgmanagement aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.


Deelcommissie 7

Opleidingen:
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
 • Operatieverpleegkunde

Te bezoeken hogeschool:
 • Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

Effectieve commissie:
 • Yvo Quaeyhaegens, voorzitter, vakdeskundige spoedgevallenzorg
 • Rita Rymenans, onderwijsdeskundige
 • Céline Scheirsen, studente Artevelde
 • Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen
 • Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde
 • Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde

Voor deze visitaties is Chris Peeters aangesteld als secretaris.

Deelcommissie 8

Opleidingen:
 • Pediatrische gezondheidszorg
 • Sociale gezondheidszorg

Te bezoeken hogeschool:
 • Katholieke Hogeschool Limburg

Effectieve commissie:
 • Rudi Logist, voorzitter, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg
 • Romain Hulpia, onderwijsdeskundige
 • Hendrikje Meyvis, studente Artevelde
 • Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg
 • Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg
 • Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg

Voor deze visitaties is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.


Deelcommissie 9

Opleidingen:
 • Zorgmanagement
 • Creatieve therapie
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Te bezoeken hogeschool:
 • Provinciale Hogeschool Limburg

Effectieve commissie:

 • Danny Van Tiggelen, voorzitter, vakdeskundige zorgmanagement
 • Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige
 • Rebekka Rogiest, studente Artevelde
 • Rudi Logist, vakdeskundige zorgmanagement
 • Bart Vermeyen, vakdeskundige intensieve zorgen
 • Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg
 • Egbert Hulshof, vakdeskundige creatieve therapie
 • Truus Wertheim-Cahen, vakdeskundige creatieve therapie

Voor de visitaties van de opleidingen Creatieve therapie en Intensieve zorg en spoedgevallenzorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitatie van de opleiding Zorgmanagement is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.


Deelcommissie 10

Opleidingen:
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
 • Oncologische zorg
 • Pediatrische gezondheidszorg

Te bezoeken hogeschool:

 • Katholieke Hogeschool Leuven

Effectieve commissie:
 • Anita Van Den Plas, voorzitter, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Antonia Aelterman, onderwijsdeskundige
 • Céline Scheirsen, studente Artevelde
 • Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen
 • Jos Aendekerk, vakdeskundige spoedgevallenzorg
 • Gert Peeters, vakdeskundige oncologische zorg
 • Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg
 • Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg
 • Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg

Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg en Pediatrische gezondheidszorg is Lies Praet, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitaties van de opleidingen Intensieve en spoedgevallenzorg en Oncologische zorg is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.


Deelcommissie 11

Opleidingen:
 • Geriatrische gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Sociale gezondheidszorg
 • Oncologische zorg
 • Pediatrische zorg
 • Operatieverpleegkunde
 • Intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Te bezoeken hogeschool:
 • Katholieke Hogeschool Kempen

Effectieve commissie:

 • Tarcitius Windey, voorzitter, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg
 • Jos Willems, onderwijsdeskundige
 • Hendrikje Meyvis, studente Artevelde
 • Stefan Sarens, vakdeskundige geriatrische gezondheidszorg
 • Greta Croenen, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Anita Van Den Plas, vakdeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Theo Van Schaijk, vakdeskundige sociale gezondheidzorg
 • Martine Vandendries, vakdeskundige sociale gezondheidzorg
 • Sylvian Leroux, vakdeskundige oncologische zorg
 • Rudi Goris, vakdeskundige oncologische zorg
 • Inez Vereecke, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg
 • Martine De Vriendt, vakdeskundige pediatrische gezondheidszorg
 • Philippe Boucherie, vakdeskundige operatieverpleegkunde
 • Maarten Sterckx, vakdeskundige operatieverpleegkunde
 • Alfons Melis, vakdeskundige spoedgevallenzorg
 • Veerle Hautekeete, vakdeskundige intensieve zorgen

Voor de visitaties van de opleidingen Geestelijke gezondheidszorg, Oncologische zorg en Pediatrische gezondheidszorg is Evelien Vandenhaute, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitaties van de opleidingen Geriatrische gezondheidszorg en Sociale gezondheidszorg is Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.
Voor de visitatie van de opleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg en Operatieverpleegkunde is Annelies Bloem, stafmedewerker kwaliteitszorg, aangesteld als secretaris.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...