Journalistiek


Samenstelling van de parallelle commissie 1

 • Dhr. Hans Laroes, voorzitter, Internationaal mediaconsulent, Laroes BV
 • Dhr. Jan Jagers, domeindeskundig lid, zelfstandig journalist (Knack), docent aan de masteropleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel
 • Dhr. Pieter Knapen, domeindeskundig lid, directeur van KlasCement, voormalig algemeen hoofdredacteur VRT en directeur communicatie van de KU Leuven
 • Prof. dr. Tammy Schellens, onderwijskundig lid, vakgroep Onderwijskunde, UGent
 • Mevr. Margo Ombelets, student-lid, studente Journalistiek, XIOS Hogeschool Limburg

Samenstelling van de parallelle commissie 2

 • Dhr. Ludo Permentier, voorzitter, projectleider communicatie Nederlandse Taalunie, voormalig redacteur en taaladviseur De Standaard
 • Dhr. Jean Philip De Tender, domeindeskundig lid, Mediamanager Television bij Eén, gastdocent Instituut voor Journalistiek
 • Mevr. Margo Smit, domeindeskundig lid, Directeur Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ)
 • Prof. dr. Antonia Aelterman, onderwijskundig lid, emeritus professor, vakgroep Onderwijskunde, UGent
 • Dhr. Alexander Vandebeek, student-lid, student Journalistiek, Thomas More Mechelen
 • Dhr. Zico Saerens, student-lid, student Journalistiek, Arteveldehogeschool

Ken Lambeets (tot januari 2013) en Pieter-Jan Van de Velde (vanaf januari 2013) traden op als projectbegeleider en secretaris van de beide parallelle commissies bij deze visitatie.

Betrokken opleidingen

Parallelle commissie 1:

 • Arteveldehogeschool (Gent)
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool West-Vlaanderen (Kortrijk)

Parallelle commissie 2:

 • Erasmushogeschool Brussel
 • XIOS Hogeschool Limburg (vanaf 2013-2014 Hogeschool PXL, Hasselt)
 • Plantijn Hogeschool (vanaf 2013-2014 AP Hogeschool, Antwerpen)

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissies Journalistiek werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 23 november 2012, 18 januari en 28 februari 2013. De samenstelling van de visitatiecommissies kreeg op 19 februari 2013 een positief advies van de NVAO. De aanvulling met een extra student-lid werd op 20 maart 2013 aan de NVAO gemeld. De commissies werden door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 21 februari 2013. De bijlage bij het instellingsbesluit werd op 6 mei 2013 goedgekeurd.

Visitatierapport

Debevindingen enaanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerdin het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Journalistiek + bijlagen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...