Samenstelling parallelle commissies


Parallelle commissie 1
 • Mevrouw Kristien Arnouts, verantwoordelijke studiedienst Christelijke Onderwijs Centrale, ACV (voorzitter)
 • Mevrouw Sabine Dirx, Kleuteronderwijzeres, Basisschool Klimop
 • De heer Jos Willems, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Zuyd, bestuurslid van de Hoger Onderwijs Vereniging voor Onderwijsresearch
 • Mevrouw Sarah Gielen, docente, Katholieke Universiteit Leuven
 • Mevrouw Emma Van Houwe, studente Kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (student-lid)

Parallelle commissie 2
 • De heer Armand De Meyer, adviseur en adviseur-diensthoofd van de Stedelijke Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent – Stad Gent, departement Onderwijs en Opvoeding (voorzitter)
 • De heer Kees van de Meent, gewezen pedagoog LOI Hogeschool, extern beoordelaar en onafhankelijk adviseur
 • Mevrouw Brigitte Wolff, directeur, Freinetscholen De Sterre-Spits, Het Eiland en De Boekenmolen
 • De heer Ludo Heylen, directeur, Centrum Ervaringsgericht Onderwijs
 • Mevrouw Lynn Dekeyser, studente Kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Limburg (voor de bezoeken aan de Groep T – Internationale Hogeschool Leuven, de Karel de Grote-Hogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen) (student-lid)
 • Mevrouw Gaya Van Dijck, studente Kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Leuven (voor het bezoek aan de hogeschool PXL) (student-lid)

Parallelle commissie 3

 • Prof. Dr. Katrien Struyven, hoogleraar, Vrije Universiteit Brussel (voorzitter)
 • De heer Patrick D’haenens, directeur, kleuter- en basisscholen Stad Gent
 • De heer Jan Devos, onderwijsinspecteur, Departement Onderwijs en Vorming
 • Mevrouw Kobi Wanningen, Docent Special Educational Needs, Hogeschool Utrecht
 • Mevrouw Sara Meirlaen, studente Kleuteronderwijs, Groep T Internationale Hogeschool Leuven (student-lid)

Parallelle commissie 4
 • De heer Jacky Langers, gewezen pedagogisch adviseur basisonderwijs, Gemeenschapsonderwijs (voorzitter)
 • Mevrouw Lieve Machiels, directeur, Limburgse school voor Pedagogische wetenschappen
 • Mevrouw Gerda Calders, coördinerend directeur, Scholengroep Brussel
 • Mevrouw Els Alberts, zelfstandig adviseur kwaliteitszorg
 • Mevrouw Gaya Van Dijck, studente Kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Leuven (voor de bezoeken aan Thomas More Kempen, de Erasmushogeschool Brussel en de Artesis Plantijn Hogeschool) (student-lid)
 • Mevrouw Lynn Dekeyser, studente Kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool Limburg (voor het bezoek aan Thomas More Mechelen) (student-lid)

Filip Lammens, Jannes Motmans, Anne-Sophie Seghers en Evelien Vandenhaute traden op als projectbegeleider en secretaris van de parallelle commissies bij deze visitatie.


Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...