Samenstelling parallelle commissies


De visitatiecommissie Lager onderwijs, parallelle commissie 1, heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter
 • Dhr. Herman Popeijus, emeritus lector en senior onderzoeker aan het Kempelonderzoekscentrum.
Domeindeskundige leden
 • Mevr. Linde van den Bosch, onderwijsinspecteur van Europese Scholen.
 • Mevr. Irène Devriese, erelector aan de Rijksnormaalschool te Brussel.
Onderwijskundig lid
 • Mevr. Rita Rymenans, wetenschappelijk medewerker en docent, Universiteit Antwerpen, departement Didactiek en Kritiek.
Student-lid
 • Dhr. Michiel Geerts, student Lager onderwijs, Katholieke Hogeschool Limburg.

Mevrouw Diana Faifer, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze parallelle visitatiecommissie.

De visitatiecommissie Lager onderwijs, parallelle commissie 2, heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter
 • Mevr. Jeannette Geldens, lector Kempelonderzoekscentrum, Hogeschool De Kempel.
Domeindeskundige leden
 • Dhr. Pieter Vissers, HR-projectleider lerarentekort bij de Stad Antwerpen en loopbaanbegeleider bij Werk met Zin.
 • Mevr. Hilde Bosmans, onderwijsinspecteur (voor de bezoeken aan de Katholieke Hogeschool VIVES Zuid en de Katholieke Hogeschool VIVES Noord).
 • Mevr. Ann Schelfhout, onderwijsinspecteur (voor de bezoeken aan Hogeschool PXL en de Katholieke Hogeschool Limburg).
Onderwijskundig lid
 • Mevr. Anges (Marijke) Kuijten, gewezen docent Nederlands aan de Hogeschool Domstad Utrecht.
Student-lid
 • Mevr. Laurie Meeuws, student Lager onderwijs, Hogeschool Gent.

Dhr. Wouter Teerlinck, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze parallelle visitatiecommissie.


De visitatiecommissie Lager onderwijs, parallelle commissie 3, heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter
 • Mevr. Mieke Smits, personeelsdirecteur, directeur van het Taaluniecentrum “Nederlands als vreemde taal” te Brussel.
Onderwijsdeskundig lid
 • Dhr. Jan Vanhoof, hoofddocent in het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen te Antwerpen.
Domeindeskundig lid (focus werkveld)
 • Dhr. Eddy Boutens, gewezen directeur in een basisschool te Brugge.
Domeindeskundig lid (focus vakdeskundigheid)
 • Dhr. Ludo Heylen, directeur van het CEGO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.
Student lid
 • Mevr. Jenneke de Kerf, studente Arteveldehogeschool.

Mevr. Daphne Carolus, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze parallelle visitatiecommissie.

De visitatiecommissie Lager onderwijs, parallelle commissie 4, heeft de volgende samenstelling:
Tot voorzitter
 • Dhr. Peter Verleg, gewezen voorzitter College van Bestuur Hogeschool Domstad Utrecht
Domeindeskundige leden
 • Dhr. Marc Lemmens, gewezen (scholengemeenschaps)directeur GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Mevr. Greet Vanhaeren, parttime directeur coördinatie en parttime personeels- en innovatieverantwoordelijke in een basisschool
Onderwijskundig lid
 • Mevr. Nadine Engels, voorzitter van de vakgroep educatiewetenschappen aan de VUB
Student-lid
 • Mevr. Kato Van der Heyden, Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs, Hogeschool Gent

Wim Hoskens, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg
van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...