Samenstelling parallelle commissies


De visitatiecommissie Office management, parallelle commissie 1, heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter en onderwijsdeskundig lid
 • Dhr. Romain Hulpia, adviseur Hoger onderwijs, Departement Onderwijs en Vorming.
Domeindeskundig lid
 • Dhr. Yvan Dierckxens, managing director, Idea4U.
 • Mevr. Marjolein Van Praet, Brand manager, Ford.
Domeindeskundig lid expert afstudeerrichting Medical management assistant
 • Mevr. Stien Vandierendonck, manager of Programs and Communications, National Alliance Caregiving (US) (voor het bezoek aan de Arteveldehogeschool en PXL)
Student-lid
 • Maxie Schouten, studente Office management, afstudeerrichting Management assistant, AP Hogeschool (voor de bezoeken aan de Arteveldehogeschool, de Karel de Grote-hogeschool, de Katholieke Hogeschool VIVES Noord en de Katholieke Hogeschool VIVES Zuid).
 • Jessica-Laura Martin, studente Office management, Hogeschool-Universiteit Brussel (voor het bezoek aan de Hogeschool PXL).

Wim Hoskens, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad tot en met 18 augustus 2014 op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie. Vanaf 19 augustus 2014 werd deze taak opgenomen door Anne-Sophie Seghers, stafmedewerker kwaliteitszorg.

De visitatiecommissie Office management, parallelle commissie 2, heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter
 • Dhr. Christophe Landuyt, Coordinator trainer, Fair Trade Marketing & Communication.
Domeindeskundig lid
 • Mevr. Linda Vandevelde, HR verantwoordelijke, Clinical Research Organization.
Domeindeskundig lid (expert afstudeerrichting Medical management assistant)
 • Mevr. Chantal Catteeuw, verpleegkundig middenkader, Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman (Thomas More Kempen en Katholieke Hogeschool Leuven).
Onderwijskundig lid
 • Prof. Dr. Lut Baten, full professor, Leuven Language Institute (KU Leuven).
Student-lid
 • Florence De Smet, studente office management, Arteveldehogeschool en oud-studente office management HUB (Erasmushogeschool Brussel, Thomas More Kempen, Thomas More Mechelen, Katholieke Hogeschool Limburg).
 • Maxie Schouten, studente management assistent, AP Hogeschool (Katholieke Hogeschool Leuven).

Anne-Sophie Seghers, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze parallelle visitatiecommissie.

De visitatiecommissie Office management, parallelle commissie 3, heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter
 • Mevr. Mieke Cruyssaert, personeelsdirecteur, PREM Groep.
Domeindeskundig lid
 • Dhr. Mark Clerkx, senior project manager, Flanders District of Creativity*.
Domeindeskundig lid (expert afstudeerrichting Medical management assistant)
 • Mevr. Chantal Catteeuw, verpleegkundig middenkader, Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman (voor het bezoek aan de Hogeschool Gent en de AP Hogeschool).
 • Mevr. Stien Vandierendonck, manager of Programs and Communications, National Alliance Caregiving (US) (voor het bezoek aan de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Odisee).
Onderwijskundig lid
 • Dhr. Benjamin Colinet, opleidingshoofd Office management, HELHA.
Student-lid
 • Anne Gruszowski, studente Office management, afstudeerrichting Medical management assistant, PXL Hogeschool (voor het bezoek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en de Hogeschool West-Vlaanderen).
 • Florence De Smet, studente Office management, Arteveldehogeschool (voor het bezoek aan de Hogeschool Gent).
 • Jessica-Laura Martin, studente Office management, Hogeschool-Universiteit Brussel (voor het bezoek aan de AP Hogeschool).

Filip Lammens, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze parallelle visitatiecommissie.

* Dhr. Mark Clerkx trok zich op 31 augustus 2014 terug uit de visitatiecommissie.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...