Specifieke lerarenopleiding

 

Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

In het academiejaar 2011-2012 hebben vijf visitatiecommissies de Specifieke lerarenopleidingen in Vlaanderen gevisiteerd. De eerste visitatie van de Specifieke lerarenopleiding in 2011-2012 kaderde binnen het decreet op de lerarenopleiding van 6 december 2006. De organisatie van de visitaties werd opgenomen door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissies werden vastgelegd in hetvisitatierapport “Specifieke lerarenopleiding”, dat werd gepubliceerd op 17 december 2012.

De eerste visitaties resulteerden voor een aantal opleidingen in een onvoldoende voor één of meerdere onderwerpen uit het beoordelingskader. Conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 april 2014 tot het geven van een waarschuwing en het nemen van een uitsluitingsbesluit ten aanzien van de aanbieders van de Specifieke lerarenopleiding, konden deze opleidingen zich aanbieden voor een hervisitatie. Indien een hervisitatie aantoont dat de tekorten zijn weggewerkt, treedt het uitsluitingsbesluit niet in werking.

 

Betrokken opleidingen

Onderstaande opleidingen boden zich aan voor de hervisitatie:

-     CVO TNA

-     CVO Horito

-     CVO VTI Brugge

-     Erasmushogeschool Brussel

-     CVO VTI Leuven

-     CVO TSM

-     CVOCrescendo

-     CVO STEP

-     CVO Lethas

-     KU Leuven

-     LUCA School of Arts (Voormalig WENK)

-     MAD Faculty (Voormalig PHL-KHLim)

-     Evangelische Theologische Faculteit

-     CVO Lino

-     CVO COOVI (gefusioneerde SLO van CVO Elishout en CVO Brussel)

 

Samenstelling van de commissie

Voorzitter en domeindeskundige:

-      Kristien Arnoutsverantwoordelijke studiedienst Christelijke Onderwijscentrale en voormalig inspecteur-generaal Vlaamse Onderwijsinspectie, ten behoeve van het bezoek aan alle instellingen

Domeindeskundige leden:

-      Theo Wubbels, emeritus, gewezen vice-decaan faculteit Sociale Wetenschappen en hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Utrecht, ten behoeve van het bezoek aan CVO VTI Brugge, CVO TSM, CVO Crescendo, CVO STEP, CVO Lethas, Evangelische Theologische Faculteit,

-      Mieke Lunenbergemeritus, gewezen universitair hoofddocent lerarenopleiding, Vrije Universiteit Amsterdam, ten behoeve van het bezoek aan het CVO TNA, CVO Horito, KU Leuven, CVO Lino en  CVO Coovi

-      Wim Jochems, emeritus hoogleraar aan de School of Education van Eindhoven, ten behoeve van het bezoek aan het CVO VTI Leuven, de Mad-Faculty, de Luca-school of Arts en de Erasmushogeschool Brussel

Werkvelddeskundige leden:

-      Gerd Van den Broeck,directeur PITO Stabroek, ten behoeve van het bezoek aan het CVO VTI Brugge, CVOStep, CVO Lethas

-      Ann Stael, algemeen directeur Scholengroep Sint-Rembert, ten behoeve van het bezoek aan het CVO TNA, CVO Horito, KU Leuven, ETF en  CVO COOVI

-      Jan Roels, algemeen directeur secundaire school Sint-Pietersinstituut Turnhout, ten behoeve van het bezoek aan het CVO VTI Leuven, CVO Crescendo en CVO Lino

-      Marc Vonck, directeur DKO Academie voor Beeldende Kunst, Aalst, ten behoeve van het bezoek aan de Erasmushogeschool Brussel, het CVO TSM, de Mad-Faculty en de Luca-School of Arts

Student- en cursistleden:

-      Ruth Veraghtert, studente Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, KU Leuven, ten behoeve van het bezoek aan het CVO VTI Brugge, CVO Step, CVO Lethas

-      Renée Bultijnck, studente Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen, UGent, ten behoeve van het bezoek aan de KU Leuven en de ETF

-      Lieve Van Laer, studente Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen, KU Leuven, ten behoeve van het bezoek aan het CVO TNA, CVO Horito,

-      Marlies Verreydt, studente Specifieke lerarenopleiding kunst en muziek, KU Leuven, ten behoeve van het bezoek aan de Erasmushogeschool Brussel, de Mad-Faculty en de Luca-School of Arts

-      Sven Bouwen, cursist Specifieke lerarenopleiding, CVO Crescendo, ten behoeve van het bezoek aan het CVO VTI Leuven en CVO Lino

Andreas Smets en Stefanie Van der Jeugt traden op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie SLO werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 25 april 2014, 6 juni 2014 en 29 oktober 2014. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 8 januari 2015.

 

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie SLO.

Het visitatierapport uit 2011 vindt u hier .

 Visitatierapport SLO 2015

 

 

 

 

 


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...