Stedenbouw en ruimtelijke planning

Samenstelling van de commissie
Voorzitter: 
  • Prof. dr. Marcel Smets, em. hoogleraar Architectuur en    Stedenbouw, KU Leuven, Vlaams bouwmeester 2005-      2010

Leden:
  • Mevr. Kitty Haine, programma-expert Groene Singel bij    AG Vespa
  • Mevr. An Rekkers, directeur Vereniging voor Ruimte en   Planning (VPR vzw), student masteropleiding Stedenbouw en ruimtelijke planning Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. dr. Wil Zonneveld, hoogleraar Stedelijke en Regionale Planning bij de Afdeling Urbanism / Faculteit Bouwkunde van de TU Delft

Projectbegeleider:
  • Dhr. Jasper Stockmans, stafmedewerker kwaliteitszorg VLUHR
       

Betrokken opleiding
Universiteit Antwerpen
  • Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Verloop 
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder 1 commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 8 september 2015 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 13 juli 2015.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...