Stedenbouw en ruimtelijke planning

Samenstelling van de commissie
Voorzitter:
  • Prof. dr. Wil Zonneveld, hoogleraar Stedelijke en Regionale Planning bij de Afdeling Urbanism/ Faculteit Bouwkunde van de TU Delft

Leden:
  • Prof. dr. Theodorus (Terry) van Dijk, Universitair Hoofddocent, tevens Portefeuillehouder Onderwijs en Vice-Decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
  • Dhr. Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijk Planning bij Stad Gent.
  • Mevr. Fien Batens, student Master of Science in de Stedenbouw en Ruimtelijke planning, Universiteit Antwerpen

Projectbegeleider:
  • Dhr. Jasper Stockmans, stafmedewerker kwaliteitszorg VLUHR
 
 
Betrokken opleiding
KU Leuven
  • Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Verloop
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder 2 commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 8 september 2015 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 13 juli 2015.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...