Overleggroep

In de Overleggroep van VLUHR KZ vertegenwoordigt zijn de belangrijkste stakeholders, in casu de koepelorganisatiesVLIR en VLHORA en de studentenkoepel VVS. In deze overleggroep worden diverse onderwerpen behandeld worden zoals de tevredenheid over visitaties, de ENQApeer review en de werking van VLUHR KZ.

In de overleggroep zetelen:
  • Piet Verhesschen, VLIR
  • Vera Pletincx, VLHORA
  • Ruben Janssens, VVS

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...