missie en visie


MISSIE
VLUHR Kwaliteitszorg is een onafhankelijk evaluatieorgaan voor externe kwaliteitszorg in Vlaanderen dat bijdraagt tot het bewaken en continue verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs. VLUHR Kwaliteitszorg is een essentiële partner in het ontwikkelen en stimuleren van een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs en wil zich als toonaangevend expertisecentrum optimaal ten dienste stellen van alle belanghebbenden.

VISIE

VLUHR Kwaliteitszorg bouwt samen met haar partners aan een kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs, die gedragen en uitgedragen wordt. Door de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de organisatie en van de visitatiecommissies, die zij samenstelt en ondersteunt, heeft zij een bijzondere positie ten opzichte van de onderwijsinstellingen. Die positie maakt het mogelijk om een frisse, kritische en constructieve blik te werpen op de opleidingen. Voor haar externe evaluaties hanteert VLUHR Kwaliteitszorg een vooraf gepubliceerd protocol en werkt ze samen met onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende peers. De organisatie is daartoe EQAR-geregistreerd en werkt volgens de European Standards and Guidelines (ESG).

VLUHR Kwaliteitszorg slaat de handen in elkaar met de opleidingen om, met respect voor hun specifieke context en eigenheid, een gedegen kwaliteit te garanderen. Waar nodig wijst zij op pijnpunten die om verbetering vragen en op uitdagingen die aangegaan kunnen worden, alsook op uitmuntende praktijken die als inspiratie voor anderen kunnen
dienen. VLUHR Kwaliteitszorg wil op deze manier het verdiende vertrouwen van de brede maatschappij in de kwaliteit van de opleidingen herbevestigen en hen stimuleren en ondersteunen zodat ze verder kunnen groeien als internationaal gereputeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

VLUHR Kwaliteitszorg geeft mee gestalte aan een hoger-onderwijslandschap waarin instellingen en organisaties efficiënt en transparant communiceren, zowel intern, om een vlotte werking te bevorderen, als naar de buitenwereld.
Dat laatste doet ze met een bijzondere aandacht voor de (potentiële) student, zodat die enerzijds rationele, geïnformeerde keuzes kan maken en anderzijds optimaal betrokken wordt bij de opleiding.
VLUHR Kwaliteitszorg neemt vanuit haar ervaring en expertise deel aan zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat en zorgt voor een brede en zorgvuldige verspreiding van valide informatie rondom kwaliteitszorg, leren en onderwijs.

VLUHR Kwaliteitszorg is zowel een kritische spiegel als bron en ondersteuner van innovatie en kennisdeling in het domein van de externe kwaliteitszorg. Daarvoor zet de organisatie enerzijds sterk in op het ontwikkelen van elk van haar medewerkers tot expert ter zake en het cultiveren van hun professionele deskundigheden. Zij vormen het
belangrijkste kapitaal van de organisatie en worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, zodat VLUHR Kwaliteitszorg een kwaliteitsvolle werking heeft en een continue groei van kennis en ervaring kent. Anderzijds zet de organisatie duurzame samenwerkingsverbanden op met gedegen partners. Op deze manier profileert VLUHR
Kwaliteitszorg zich als waardevolle- en betrouwbare kennispartner.

VLUHR Kwaliteitszorg staat voor betrokkenheid, deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en verbeteringsgericht werken.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...