Intercultureel management


type opleiding: bachelor-na-bachelorpleiding
studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde

samenstelling van de visitatiecommissie    

voorzitter en domeindeskundige
Jan Pronk
onderwijsdeskundige
Hilde Van Keer
domeindeskundigen
Naima Charkaoui
Arie De Ruijter
student
Tess Uytterhoeven

projectbegeleider en secretaris
Mieke Beckers

betrokken hogeschool

Lessius Mechelen


verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Intercultureel management werd op 25 oktober 2010 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 29 oktober 2010. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 8 december 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Intercultureel management.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...