Toegepaste audiovisuele communicatie


type opleiding: bachelor-na-bachelorpleiding
studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde & Audiovisuele en beeldende kunsten

samenstelling van de visitatiecommissie    

voorzitter en domeindeskundige
Wim Robberechts
onderwijsdeskundige
Romain Hulpia
domeindeskundigen
Filip Lenaerts
Dave Heuten

projectbegeleider en secretaris
Klara De Wilde

betrokken hogeschool

Lessius Mechelen
 

verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Intercultureel management werd op 2 februari 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 7 maart 2011. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 1 maart 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Toegepaste audiovisuele communicatie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...