Bouw


type opleiding: professioneel gerichte bacheloropleiding
studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie

samenstelling van de visitatiecommissie    

voorzitter en domeindeskundige
Lucie Vandewalle
onderwijsdeskundige
Oliver Holz
domeindeskundigen
Luc Maertens
Marc Claus

projectbegeleider en secretaris
Klara De Wilde was projectbegeleider
Daphne Carolus was secretaris

betrokken hogescholen
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
Katholieke Hogeschool Kempenverloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Intercultureel management werd op 6 mei 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 23 mei 2011. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 27 maart 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Bouw.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...