Assistent in de psychologie


type opleiding: graduaatsopleiding

samenstelling van de visitatiecommissie     

voorzitter en domeindeskundige
Noël Derdaele
onderwijsdeskundige
Ivan D'haese
domeindeskundigen
Rendel de Jong
Carla Nelissen
student
Jacintha Dijkstra

projectbegeleider en secretaris
Dries Froyen

betrokken instelling
Centrum voor Volwassenonderwijs Provincie Antwerpen

 

verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie van de visitatie Assistent in de psychologie werd op 9 november 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 16 november 2011. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 7 juni 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de visitatie Assistent in de psychologie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...