Psychologie


samenstelling van de commissie

Prof. dr. Paul Van Geert, hoogleraar ontwikkelingspsychologie,
Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
Prof. dr. P.M.G. Emmelkamp, hoogleraar Klinische Psychologie,
Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Beate Van der Heijden, hoogleraar Strategisch Human
Resource Management, Radboud Universiteit Nijmegen, Open
Universiteit Nederland, Universiteit Twente
Prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, onderzoeksgroep 'Research in
education and professional development', Universiteit Antwerpen
Naomi Beke, masterstudent in de Psychologie, KU Leuven
Anton Van Kerckhove, masterstudent in de Psychologie, UGent
 

Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

betrokken opleidingen

Vrije Universiteit Brussel
  • Bachelor in de Psychologie
  • Master in de Psychologie

Katholieke Universiteit Leuven
  • Bachelor in de Psychologie
  • Master in de Psychologie

Universiteit Gent
  • Bachelor in de Psychologie
  • Master in de Psychologie

verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 28 juni 2011. De commissie bezocht de opleidingen in de periode oktober – december 2011. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 18 september 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Psychologie. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...