Verkeerskunde


Samenstelling van de commissie

Prof. dr. ir. Rob E.C.M. van der Heijden, Hoogleraar ruimtelijke planning, Decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
Dhr. Etienne Westbroek, Teammanager Mobiliteit en Milieu, Gemeente Maastricht
Prof. dr. ir. Eric van Berkum, Hoogleraar Transport Engineering and Management en hoofd Centre for Transport Studies, faculteit Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente
Dhr. Ivan D’haese, stafmedewerker onderwijsontwikkeling, HoGent
Mevr. Aafke den Hollander, MSc Transport, Infrastructure and Logistics aan TU Delft

Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

Betrokken opleidingen


Universiteit Hasselt
  • Bachelor in de Verkeerskunde,
  • Master in de Verkeerskunde, Universiteit Hasselt

Verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 10 januari 2012. De commissie bezocht de opleidingen in de periode februari - maart 2012. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 8 oktober 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Verkeerskunde. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...