Onderwijs: buitengewoon onderwijs en Onderwijs: zorgverbreding en remediƫrend leren


type opleiding: bachelor-na-bacheloropleiding
studiegebied: Onderwijs

samenstelling van de visitatiecommissie    

voorzitters en onderwijsdeskundigen
Peter Verleg
Ludo Heylen

domeindeskundigen
Els Palmaers
Maria Beerten
Helga Melis
Kathleen Deweerdt
Annita Wuestenberg
GertJan Boog
Bernard Billiet
Ludo Govaerts
Erica de Bruïne

studenten
Katrien Torfs
Jolien Moorthamer
Tine Jamaer
Karen Van Tichelt
Karen Oeyen
Kelly Arysprojectbegeleider en secretaris
Filip Lammens en Evelien Vandenhaute waren projectbegeleider.
Chara Baeyens, Klara De Wilde, Lieve Paternoster en
Evelien Vandenhaute waren secretaris.

betrokken hogescholen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Arteveldehogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Karel de Grote-Hogeschool
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Katholieke Hogeschool Kempen
Katholieke Hogeschool Leuven
Katholieke Hogeschool Limburg
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Lessius Mechelen
verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie van de visitatie BNB Onderwijs werd op 14 februari 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 7 maart 2011. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 4 december 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de visitatie BNB Onderwijs: deel 1 - deel 2.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...