Specifieke lerarenopleiding


Type opleiding: Specifieke lerarenopleiding
studiegebied: Onderwijs

De samenstelling van de visitatiecommissie vindt u hier.

De volgende instellingen werden gevisiteerd:

 Deelcommissie 1
 • CVO LIMLO
 • Universiteit Antwerpen
 • CVO VTI Brugge
 • CVO STEP
 • CVO LETHAS
 • Hogeschool Gent
 • Universiteit Gent

Deelcommissie 2

 • Vrije Universiteit Brussel
 • HORITO CVO
 • CVO TNA
 • CVO Elishout COOVI
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • CVO Kisp
 • Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Deelcommissie 3

 • CVO Brussel
 • CVO HIK Geel
 • CVO Lino
 • SCVO PestaloZZi
 • VTI Leuven
 • Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

Deelcommissie 4

 • Universiteit Hasselt
 • Het Perspectief provinciaal centrum voor volwassenonderwijs
 • CVO VIVO Kortrijk
 • CVO Crescendo
 • CVO Panta Rhei de Avondschool
 • Israëlitische scholen Sociale Promotie CVO (SOPRO)
 • HUB-EHSAL
 • Lessius Hogeschool Antwerpen

 Deelcommissie 5

 • CVO Provincie Antwerpen
 • CVO VTI Aalst
 • IVO CVO Brugge
 • CVO De Oranjerie
 • Hét CVO De Vlaamse Ardennen
 • Katholieke Hogeschool Limburg en Provinciale Hogeschool Limburg
 • CVO Technische Scholen Mechelenverloop

De samenstelling van de visitatiecommissie van de visitatie Specifieke lerarenopleiding werd op 7 maart 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijd en vervolgens ingesteld door de VLUHR. De visitatiecommissie bezocht de betrokken opleidingen tussen 28 maart 2011 en 28 maart 2012. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 17 december 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de visitatie Specifieke lerarenopleiding: deel 1deel 2deel 3 - deel 4.

 


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...