Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie


 Samenstelling van de commissie
 • Prof. dr. Léon Plaghki, emeritus fysische geneeskunde en revalidatiegeneeskunde, UCLouvain (voorzitter)
 • Dhr. Stefaan Peeters, zelfstandig kinesitherapeut-manueel therapeut, co-voorzitter van de Nederlandstalige vleugel AXXON, beroepsorganisatie in de kinesitherapie
 • Prof. dr. Patrick Alfons Willems, professor in de biomechanica, Vice-decaan Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, UCLouvain 
 • Prof. dr. Ineke Wolfhagen, Associate Professor, universitair hoofddocent capaciteitsgroep onderwijsontwikkeling en onderwijsresearch, Universiteit Maastricht 
 • Marie Vandekerckhove, bachelorstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, KHBO
 • Lisa Pernet, masterstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, VUB
 • Katrijn Boey, masterstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie in de Pediatrie, KU Leuven
 • Pieter Van Bossuyt, masterstudent in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, optie manuele therapie, Artesis
 

Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider. Dhr. Dries Froyen, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

Betrokken opleidingen

UGent / Arteveldehogeschool
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

PHL
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (i.s.m. KU Leuven)

KU Leuven / KHBO
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (i.s.m. KHBO)
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (i.s.m. PHL)
 • Master of Science in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

VUB
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (i.s.m. Artesis Hogeschool)
 • master-na-masteropleiding Manuele therapie

Artesis hogeschool
 • Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (i.s.m. VUB)

Verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 10 januari 2012. De commissie bezocht de opleidingen in de periode maart - mei 2012. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 december 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...