visitatieprotocol - eerste ronde


VLIR en VLHORA hebben een protocol uitgewerkt voor de uitvoering van de visitaties. Dit protocol werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van beide organisaties.Tevens werd het protocol voor een gezaghebbend advies voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Hier kan u het protocol en de bijhorende bijlagen downloaden.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...