Werktuigkunde - Elektrotechniek


Samenstelling visitatiecommissie

Voorzitter:
Prof. dr. em. Dick Van Campen, ex-decaan faculteit Werktuigbouwkunde TU-Eindhoven, gewezen secretaris-generaal International Union of Theoretical & Applied Mechanics; Managing Board European Community on Computational Methods in Applied Science.

Vakdeskundige leden:
Prof. dr. em. René Van den Braembussche, Honorary professor von Karman Institute (with teaching and consulting activities).
Ir. Jan Bens, directeur-generaal federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC)


Toegevoegde experten:
 • Bedrijfskunde: prof. dr. Ludo Gelders, emeritus K.U.Leuven, gewezen Vice-president University Hasselt (UHasselt, formerly LUC); Special emeritus professor Centre for Industrial Management,Traffic & Infrasructure.
 • Biomedische Technologie: prof. Frans Van der Helm, Delft University of Technology; Faculty of Mechanical Engineering.
 • Energie: prof. dr. em. Jean-Marie Streydio, emeritus gewoon hoogleraar en ex-decaan aan de UCL.
 • Space Studies: prof. B.A.C. (Boudewijn) Ambrosius; TU Delft; Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek; Afdeling Space Engineering; Groep Astrodynamics and Space Missions
 • Safety Engineering: Ir. Marc Heselmans, voormalig Directeur-Generaal van de Algemene Directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.
 • Fire Safety Engineering: prof. dr. Jean-Marc Franssen, Professor fire safety engineering, University of Liege.

Onderwijskundig lid:
Prof. dr. Peter Van Petegem, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Antwerpen.

Studentleden:
Dhr. Dieter Van Isterdael: Master Werktuigkunde-Elektrotechniek VUB
Dhr. Steven Lecompte: Master Werktuigkunde-Elektrotechniek UGent


Betrokken Opleidingen


Katholieke Universiteit Leuven
 • Ma Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
 • Ma Ingenieurswetenschappen: energie
 • Ma Ingenieurswetenschappen: biomedische technologie N/E
 • Manama Safety Engineering
 • Manama Nuclear Engineering (i.s.m. UGent en VUB)
 • Manama of Space Studies (i.s.m. UGent)

Universiteit Gent
 • Ba Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (UGent)
 • Ma Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (UGent)
 • Ma Bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek (UGent)
 • Manama Industrieel beheer (UGent)
 • Erasmus Mundus International Master of Fire Safety Engineering (UGent)
 • Ma Ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken N/E (UGent i.s.m. VUB)
 • Erasmus Mundus International Master of Biomedical Engineering (UGent)

Vrije Universiteit Brussel
 • Ma Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek N/E (VUB)

Verloop


De visitatiecommissie Werktuigkunde-Elektrotechniek werd ingesteld door de VLUHR bij besluit van 11 januari 2012. In de periode maart - juni 2012 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 februari 2013 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport


De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...