Urban Studies


Samenstelling van de commissie

De commissie Urban Studies was samengesteld als volgt :
- Prof. dr. Stijn Oosterlynck, Assistant Professor at the department of Sociology; Universiteit Antwerpen, voorzitter.
- Prof. dr. Sophie Watson, Professor of Sociology at the Faculty of Social Sciences, The Open University in Milton Keynes, United Kingdom, vakdeskundig lid
- Prof. dr. Joseph Heathcott, Associate Professor of Urban Studies at the de New School in New York, USA, vakdeskundig lid
- Dr. Guido Cuyvers, Departementshoofd Departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen, onderwijsdeskundig lid
- Mr. Karel Van den Berghe, student bachelor in de geografie, Universiteit Gent, studentlid
 

Mevrouwdr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR wasprojectleider van deze visitatie en trad op als secretaris van decommissie. 

Betrokken opleiding

The Master of Science in Urban Studies (4Cities), ingeircht door de Vrije Universiteit Brussel, gezamenlijk met de Université Libre de Bruxelles (ULB), de Universität Wien, de KØbenhavns Universitet, de Universidad Complutense de Madrid en de Universidad Autónoma de Madrid en met de steun van het UNICA network

Verloop

De samenstelling van de commissie werd op 12 juli 2012 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 3 september 2012.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Urban Studies. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...