Technology for Water Management


Samenstelling van de commissie

De commissie Technology for Integrated Water Management was samengesteld als volgt :
- Em. prof. dr. ir. Jean Berlamont, emeritus gewoon hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen, professor hydraulica en hydraulische engineering, KU Leuven, afdelingshoofd van de Afdeling Hydraulica en subdivisiehoofd van de Subdivisie Hydraulica, Katholieke Universiteit Leuven, voorzitter
 
- Prof. dr. ir. Piet Lens, hoogleraarmilieubiotechnologie en hoofd van de leerstoel Pollution Prevention andResource Recovery bij het departement EnvironmentalEngineering and Water Technology van UNESCO-IHE, Delft,Nederland, vakdeskundig lid
- Prof. dr. N.C. van de Giesen,Professor aan de sectie Waterhuishouding van de FaculteitCiviele Techniek en Geowetenschappen aan de TechnischeUniversiteit Delft, Nederland en hoofd van de Delft Water ResearchInitiative Environment, Nederland, vakdeskundig lid
- Em. prof. dr. Jules L. Peschar,emeritus hoogleraar onderwijssociologie, basiseenheidSociologie, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland, onderwijsdeskundiglid
- Mevrouw Nynke De Schutter,studente Master in de Bio-ingenieurswetenschappen –Milieutechnologie (2010 -2012), Katholieke UniversiteitLeuven, studentlid

Mevrouw dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR was projectleider van deze visitatie en trad op als secretaris van de commissie.

Betrokken opleiding

Master of Science Technology for Integrated Water Management, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, in samenwerking met de Hogere Zeevaartschool

Verloop

De samenstelling van de commissie werd op 12 juli 2012 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 oktober 2012.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Technology for Integrated Water Management. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...