Rechten


Samenstelling van de commissie
- Em. prof. dr. J. Van Steenberge, emeritus gewoon hoogleraar socialezekerheidsrecht, Universiteit Antwerpen (voorzitter)
- Prof. dr. A. de Moor-van Vugt, hoogleraar bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
- Dhr. C. Jenart, masterstudent in de Rechten, Universiteit Antwerpen
- Em. prof. dr. H. Simonart, emeritus gewoon hoogleraar Belgisch publiekrecht, Université Catholique de Louvain
- Prof. dr. P. Wautelet, gewone hoogleraar internationaal privaatrecht, Universiteit Luik 

Dhr. Pieter-Jan Van de Velde, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse universiteiten en hogescholenraad (VLUHR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

Betrokken opleiding

Transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking met de KU Leuven
  • Bachelor in de Rechten

Verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 17 september 2012. De commissie bezocht de opleiding op 15 en 16 november 2013. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 maart 2013 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Rechten.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...