Pop- en rockmuziek


Samenstelling van de visitatiecommissie

Voorzitter en domeindeskundige: Luc Nowé
Onderwijsdeskundige: Wim Hoste
Domeindeskundige: Steven Bontinck
Domeindeskundige: Wies Callens
Domeindeskundige: Marcel Cobussen
Student: Jacco Wijnia 
 

Chara Baeyens, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR was projectbegeleider van deze visitatie en trad op als secretaris van de commissie. 

Betrokken opleiding

Provinciale Hogeschool Limburg:
  • professioneel gerichte bacheloropleiding Pop- en rockmuziek

Verloop

De samenstelling van de commissie werd op 1 juni 2012 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 4 juni 2012. In 2012 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 maart 2013 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Pop- en rockmuziek. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...