Gezondheidszorg


De samenstelling van de deelcommissies kan u hier terugvinden.

Projectbegeleiders:
 • Annelies Bloem (tot 4 november 2012)
 • Klara De Wilde (vanaf 5 november 2012)

Betrokken opleidingen


De bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie wordt door 2 hogescholen aangeboden:
 • Arteveldehogeschool
 • Provinciale Hogeschool Limburg

De bachelor-na-bacheloropleiding Geestelijke gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen
aangeboden:
 • Katholieke Hogeschool Kempen
 • Katholieke Hogeschool Leuven

De bachelor-na-bacheloropleiding Geriatrische gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden:
 • Karel de Grote-Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool Kempen

De bachelor-na-bacheloropleiding Intensieve zorg en spoedgevallenzorg wordt door 9 hogescholen aangeboden:
 • Artesis Hogeschool Antwerpen
 • Hogeschool Gent
 • Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
 • Katholieke Hogeschool Kempen
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
 • Lessius Mechelen
 • Provinciale Hogeschool Limburg

De bachelor-na-bacheloropleiding Oncologische zorg wordt door 2 hogescholen aangeboden:
 • Katholieke Hogeschool Kempen
 • Katholieke Hogeschool Leuven

De bachelor-na-bacheloropleiding Operatieverpleegkunde wordt door 2 hogescholen aangeboden:
 • Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
 • Katholieke Hogeschool Kempen

De bachelor-na-bacheloropleiding Palliatieve zorg wordt door 1 hogeschool aangeboden:
 • Hogeschool-Universiteit Brussel

De bachelor-na-bacheloropleiding Pediatrische gezondheidszorg wordt door 3 hogescholen aangeboden:
 • Katholieke Hogeschool Kempen
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg

De bachelor-na-bacheloropleiding Sociale gezondheidszorg wordt door 2 hogescholen aangeboden:
 • Katholieke Hogeschool Kempen
 • Katholieke Hogeschool Limburg

De bachelor-na-bacheloropleiding Zorgmanagement wordt door 4 hogescholen aangeboden:
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
 • Provinciale Hogeschool Limburg

verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie van de visitatie Gezondheidszorg werd op 14 december 2011 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 19 december 2011. In 2012 bezocht de visitatie commissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 maart 2013 door de voorzitters van de visitatiecommissies aan de VLUHR werd aangeboden.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de visitatie Gezondheidszorg (deel 1 - deel 2 - deel 3). Tevens kan u hier het persbericht raadplegen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...