Handleiding en kaders


Visitatie 2015-2021
Voor de uitvoering van de visitaties heeft VLUHR KZ een eigen methodiek ontwikkeld. Deze methodiek staat beschreven in de Handleiding voor externe kwaliteitszorg in het Vlaams hoger onderwijs. In de Handleiding is eveneens een beroepsprocedure voorzien.

Visitatie 2013-2015
Tijdens de periode 2005-2013 en de periode 2013-2015, was een vorige versie van de handleiding (toen protocol) in voege.

Visitatie Specifieke lerarenopleidingen:


Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...