Theater- en filmwetenschap


 Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. Maaike Bleeker, hoogleraar Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Mevr. Mahlu Mertens, bachelor Theater, Hogeschool Zuyd en Student Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent
  • Dhr. Marnix Rummens, artistiek medewerker in wpZimmer en freelance dramaturg en schrijver
  • Prof. dr. Ronald Soetaert, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Gent
  • Dr. Wanda Strauven, universitair hoofddocent Filmstudies aan het Departement Mediastudies, Universiteit van Amsterdam
 

 Dhr. Pieter-Jan Van de Velde, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse universiteiten en hogescholenraad (VLUHR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. 

Betrokken opleiding 

Universiteit Antwerpen
  • Master of Arts in de Theater- en Filmwetenschap

Verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 4 februari 2013. De commissie bezocht de opleiding op 15 februari 2013. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 30 april 2013 werd gepubliceerd.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Theater- en Filmwetenschap.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...