IW: elektromechanica en elektronica-ICT


verkort traject

type opleiding: academisch gerichte bachelor- en masteropleiding
studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie

samenstelling van de visitatiecommissie
  
voorzitter en domeindeskundige
Paul Bertels
onderwijsdeskundige
Hiltje Burgler-Feenstra
domeindeskundigen
Koen De Bosschere
Ann Dumoulin

projectbegeleider en secretaris
Lies Praet

betrokken hogeschool

Erasmushogeschool Brussel

 

verloop

De visitatiecommissie van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ICT werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 27 november 2012. Op 7 december 2012 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in eeneindrapport dat op 3 mei 2013 gepubliceerd werd.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ICT.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...