IW: elektromechanica en elektronica-ICT


verkort traject

type opleiding: academisch gerichte bachelor- en masteropleiding
studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie

samenstelling van de visitatiecommissie
  
voorzitter en domeindeskundige
Paul Bertels
onderwijsdeskundige
Hiltje Burgler-Feenstra
domeindeskundigen
Koen De Bosschere
Ann Dumoulin

projectbegeleider en secretaris
Lies Praet

betrokken hogeschool

Erasmushogeschool Brussel

 

verloop

De visitatiecommissie van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ICT werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 27 november 2012. Op 7 december 2012 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in eeneindrapport dat op 3 mei 2013 gepubliceerd werd.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica en elektronica-ICT.

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...