Drama (2013)


verkort traject

type opleiding: academisch gerichte bachelor- en masteropleiding
studiegebied: Muziek en podiumkunsten

samenstelling van de visitatiecommissie
  
voorzitter en domeindeskundige
Ann Olaerts
onderwijsdeskundige
Thomas Bellinck
domeindeskundigen
Steven Heene
Chiel Kattenbelt

projectbegeleider en secretaris
Ken Lambeets

betrokken hogeschool

LUCA School of Arts


verloop

De visitatiecommissie voor het verkort traject Drama werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 12 februari 2013. Op 22 februari 2013 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 3 mei 2013 gepubliceerd werd.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Drama.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...