Specialistische geneeskunde en Disaster Medicine


Samenstelling van de commissie:

Voorzitter:
  • Prof. dr. Gaston Verellen, emeritus Hoogleraar Pediatrie, Université Catholique de Louvain

Leden:
  • Prof. dr. Gerard Visser, em. Hoogleraar Gynaecologie en Obstetrie, UMC Utrecht
  • Prof. dr. Hans Knape, Hoogleraar Anesthesie en Urgentiegeneeskunde, UMC Utrecht
  • dr. Joost Bierens, anesthesioloog
  • Prof. dr. Luc Snoeckx, em. hoogleraar Fysiologie/Onderwijskunde medische opleidingen, Universiteit Maastricht
  • Krishna Vyncke, master na masterstudent in de specialistische geneeskunde, UGent
  • Ward Heggermont, master na masterstudent in de specialistische geneeskunde, K.U.Leuven
 

Dhr. Wouter Teerlinck, stafmedewerker van de VLUHR Cel Kwaliteitszorg, trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.

Betrokken opleidingen

Vrije Universiteit Brussel
• Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
• Master of Science in Disaster Medicine
Katholieke Universiteit Leuven
• Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
Universiteit Gent
• Master of Medicine in de specialistische geneeskunde
Universiteit Antwerpen
• Master of Medicine in de specialistische geneeskunde

Verloop

De commissie werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 12 januari 2012. De commissie bezocht de opleidingen in de periode februari - september 2012. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 16 mei 2013 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Specialistische Geneeskunde. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...