IW: bouwkunde en landmeten


aanvullende beoordeling

type opleiding: masteropleiding
studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie

samenstelling van de visitatiecommissie
  
voorzitter en domeindeskundige
prof. dr. Willy Patrick de Wilde
onderwijsdeskundige
prof. dr. Tammy Schellens
domeindeskundigen
prof. dr. Hendrikus Aalders
ir. Céderic De Vuser

projectbegeleider en secretaris
Joeri Deryckere

betrokken hogeschool

Hogeschool Gent
Thomas More Mechelen
 

verloop

De visitatiecommissie van de aanvullende beoordeling Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 25 februari 2013. Op 8 maart 2013 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding aan Thomas More Mechelen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 27 mei 2013 gepubliceerd werd.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de aanvullende beoordeling Industriële wetenschappen: bouwkunde en landmeten.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...