IW: elektromechanica


verkort traject

type opleiding: masteropleiding
studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie

samenstelling van de visitatiecommissie
  
voorzitter en domeindeskundige
Paul Bertels
onderwijsdeskundige
Hiltje Burgler-Feenstra
domeindeskundigen
Koen De Bosschere
Ann Dumoulin
Michel van Tooren
student
Frederic Dewandel

projectbegeleider en secretaris
Lies Praet

betrokken hogeschool

Erasmushogeschool Brussel


 

verloop

De visitatiecommissie van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica werd door de VLUHR ingesteld bij besluit van 25 februari 2013. Op 19 april 2013 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 27 augustus 2013 gepubliceerd werd.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Industriële wetenschappen: elektromechanica.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...