Wiskunde


Samenstelling van de commissie

De commissie Wiskunde was samengesteld als volgt :
- Prof. dr. Robert Tijdeman, voorzitter, emeritus hoogleraar zuivere wiskunde: getaltheorie en discrete wiskunde, Universiteit Leiden, voorzitter visitatiecommissie Wiskunde in Nederland (2007)
- Prof. dr. Paul Embrechts, domeindeskundig lid, hoogleraar stochastiek – statistiek, ETH Zürich
- Prof. dr. Henk van der Vorst, domeindeskundig lid, emeritus hoogleraar numerieke wiskunde, Universiteit Utrecht
- Prof. dr. Rainer Kaenders, onderwijskundig lid, hoogleraar Wiskundedidactiek, Universität Bonn
- Dhr. Dennis Presotto, student-lid, tweedejaars master wiskunde KU Leuven
- Dhr. Tim Seynnaeve, student-lid, tweedejaars bachelor wiskunde UGent

 

Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR, was projectleider van deze visitatie en trad op als secretaris van de commissie. 

Betrokken opleiding

- Universiteit Antwerpen
  • Bachelor of Science in de Wiskunde
  • Master of Science in de Wiskunde
- Universiteit Gent
  • Bachelor of Science in de Wiskunde
  • Master of Science in de Wiskunde
- Universiteit Hasselt
  • Bachelor of Science in de Wiskunde
- Katholieke Universiteit Leuven
  • Bachelor of Science in de Wiskunde
  • Master of Science in de Wiskunde
  • Master of Science in Mathematics
- Vrije Universiteit Brussel
  • Bachelor of Science in de Wiskunde
  • Master of Science in de Wiskunde

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Wiskunde werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 26 juni, 26 september en 14 december 2012. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 18 december een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 7 januari 2013.

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Wiskunde. Hier kunt u de bijlagen raadplegen. Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...