Taal- en letterkunde


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. Reinier Salverda, voorzitter, directeur van de Fryske Akademy en honorary professor of Dutch language and literature, University College London
  • Dr. Ineke Vedder, domeindeskundig lid, senior researcher Italiaanse taalkunde en universitair docent Italiaanse taalkunde, Universiteit van Amsterdam
  • Dr. Brigitte Adriaensen, domeindeskundig lid, universitair hoofddocent Spaanstalige Letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Dhr. Tristan-David Depré, student-lid, Bachelor taal- en letterkunde Frans-Spaans, Universiteit GentPieter-Jan Van de Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

betrokken instelling

Vrije Universiteit Brussel

verloop


De commissie bestond volledig uit nieuwe commissieleden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 4 november 2013 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 15 juli 2013.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Taal- en letterkunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...