Bedrijfscommunicatie


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. Marinel Gerritsen, voorzitter, hoogleraar Interculturele bedrijfscommunicatie, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Dhr. Ivo Clerix, domeindeskundig lid, CEO en partner RCA group
  • Prof. dr. Peter Van Petegem, onderwijskundig lid, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Antwerpen
  • Mevr. Charlotte Bouman, student-lid, Master in Meertalige Professionele Communicatie, Universiteit Antwerpen

Pieter-Jan Van de Velde trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.

betrokken instelling

Katholieke Universiteit Leuven

verloop


De voorzitter van de commissie was eveneens lid van de oorspronkelijke visitatiecommissie die in 2010 de betrokken opleiding in het kader van de visitatie Taal- en Letterkunde heeft beoordeeld. Voor het overig bestond de commissie uit nieuwe commissieleden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 4 november 2013 door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 9 september 2013.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Bedrijfscommunicatie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...