Toegepaste informatica


Samenstelling van de commissie
  • Voorzitter en domeindeskundige: Kris Deroo               
  • Onderwijsdeskundige: Martin Valcke
  • Domeindeskundige: Jan Verelst
  • Domeindeskundige: Dirk Leemans
  • Student: Tom Trogh

Evelien Vandenhaute trad op als projectbegeleider en secretaris bij deze visitatie.betrokken instelling

AP Hogeschool

verloop


Voor deze ‘verkorte’ visitatie werd een nieuwe visitatiecommissie samengesteld waaronder één commissielid uit de oorspronkelijke visitatie, namelijk de heer Dirk Leemans. De commissie voor de verkorte procedure werd op 15 november 2013 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 14 oktober 2013.

visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Toegepaste informatica.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...