Internationaal bedrijfsmanagementSamenstelling commissie
  • Voorzitter en domeindeskundige: Kathy Rosseel
  • Domeindeskundige: Ingrid Macours
  • Domeindeskundige: Clemens Van den Broek
  • Onderwijsdeskundige: Carla Nelissen
  • Student: /
 

Mevrouw Lies Praet, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding

Hogeschool Gent

Verloop

De visitatiecommissie die deze aanvullende beoordeling uitvoerde, was zowel vakdeskundig, werkvelddeskundig, onderwijsdeskundig, visitatiedeskundig, studentdeskundig als internationaal deskundig. De commissie voor de aanvullende beoordeling werd op 16 januari 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 6 januari 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de aanvullende beoordeling Internationaal bedrijfsmanagement.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...