Assistent in de psychologie


Samenstelling commissie
Voorzitter en onderwijsdeskundige:
  • Johanneke Braaksma
Domeindeskundige:
  • Maria De Beuckeleer
  • Caroline Klein
Student:
  • Kelly Penners
 

Mevrouw Lies Praet, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding

CVO Provincie Antwerpen

Verloop

De visitatiecommissie die deze aanvullende beoordeling uitvoerde, was zowel vakdeskundig, werkvelddeskundig, onderwijsdeskundig, visitatiedeskundig, studentdeskundig als internationaal deskundig. De commissie voor de aanvullende beoordeling werd op 14 november 2013 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 4 november 2013.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de aanvullende beoordeling Assistent in de psychologie.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...