Tijdspad 2013-2015


Hieronder vindt u een overzicht van de visitaties

Voorjaar 2013 

 Visitatieproject  Instelling
Communicatiemanagement
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool PXL
 • AP Hogeschool
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Journalistiek
 • Arteveldehogeschool
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Xios hogeschooll Limburg
 • PXL hogeschool Limburg
 • Plantijn hogeschool Antwerpen
Internationale samenwerking Noord-Zuid
 • Katholieke Hogeschool Leuven
Wijsbegeerte 
 • Unversiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Wiskunde     
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Seksuologie
 • Katholieke Universiteit Leuven
 Industriële Wetenschappen: elektromechanica (verkort)
 •  Erasmushogeschool Brussel
 Theaterwetenschappen (verkort)
 •  Universiteit Antwerpen

Najaar 2013

Visitatieproject  Instelling
Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • Arteveldehogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Hogeschool PXL
 • Groep T Internationale Hogeschool Leuven
 • Karel de Grote-hogeschool
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool - Universiteit Brussel
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
Onderwijs: Lager onderwijs
 • Groep T- Internationale Hogeschool Leuven
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool PXL
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Katholieke Hogeschool VIVES-Zuid
 • katholieke Hogeschool VIVES-Noord
 • AP Hogeschool
 • Katholieke hogeschool Leuven
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Karel de Grote hogeschool
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Arteveldehogeschool
Psychosociale gerontologie & Ouderen Coaching 
 •  Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Katholieke hogeschool Sint-Lieven
Biomedische Wetenschappen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Katholieke Universiteit Leuven (Kortrijk)
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
Geneeskunde; Huisartsgeneeskunde
 •  Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Antwerpen
 • Katholieke Universiteit Leuven en Kortrijk
 • Vrije Universiteit Brussel
Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschappen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
Biologie 
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel
Oosterse Studies
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Logopedie & Audiologie 
 •  Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Gent
Taal - en Letterkunde (verkort)
 • Vrije Universiteit Brussel
Taalkunde (verkort)
 • Katholieke Universiteit Leuven
Westerse Literatuur & Western Literature (verkort)
 • Katholieke Universiet Leuven
Bedrijfscommunicatie (verkort)
 • Katholieke Universiteit Leuven
Industriële Wetenschappen: Bouwkunde (verkort) 
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
Toegepaste Informatica (verkort)
 •  AP Hogeschool

Voorjaar 2014

Visitatieproject  Instelling
Onderwijs: Secundair Onderwijs
 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Odisee
 • Arteveldehogeschool
 • AP Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Groep T - Internationale Hogeschool Leuven
 • Hogeschool Gent
 • UC Leuven
 • UC Limburg
Office Management
 • Artevelde Hogeschool
 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Erasmushogeschool Brusse
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 • UC Limburg
 • UC Leuven
 • AP Hogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Odisee
Industrieel productontwerpen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Toegepaste Biologische Wetenschappen 
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Uiversiteit Brussel
Ergotherapeutische Wetenschappen 
 • Universiteit Gent i.s.m.
 • Universiteit Antwerpen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Hasselt
Inno.com
 • Inno.com


   
Najaar 2014

Visitatieproject  Instelling                                                          
Toerisme & Recreatiemanagement
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Katholieke Hogeschool Vives Noord
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen
Sport & Bewegen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Pediatrische & neonatale gezondheidszorg
 • Erasmushogeschool Brussel
Rechten 
 • KU  Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
 • tUL i.s.m. KU Leuven
Communicatiewetenschappen
 •  Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
Milieu
 •  Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
Manama Geneeskunde
 •  Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Vesalius
 •  Vesalius College
VLITS
 •  Katholieke Universiteit Leuven
Grafische & Digitale Media (verkort)
 •  AP Hogeschool
Muziek (verkort)
 •  LUCA School of Arts
Productdesign (verkort)
 •  Katholieke Hogeschool Limburg
Sociaal Werk (verkort)
 •  Hogeschool PXL
Creatieve Therapie (verkort)
 • Hogeschool  PXL
Interieuromgeving (verkort)
 •  LUCA School of Arts
Industriële Wetenschappen: Bouwkunde
 • Hogeschool  PXL

Voorjaar 2015

Visitatieproject  Instelling
Retailmanagement
 • Hogeschool Gent                                      
Audiovisuele Kunsten
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts- campus MAD-faculty
 • LUCA School of Arts- campus Brussel
Drama 
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts
Pedagogie van het jonge kind                        
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Karel de Grote-Hogeschool 
Vastgoed
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Odisee
ETEW
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Industriële wetenschappen/IW Informatica
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt i.s.m. KU Leuven
 • Katholieke Universiteit Leuven
Politieke wetenschappen
 • Univiersiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Sociologie
 •  Univiersiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Toerisme
 • Katholieke Universiteit Leuven 
Architectuur (verkort)
 •  Universiteit AntwerpenNieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...