Over ons

VLUHR KZ ondersteunt onderwijsinstellingen en leer- en vormingsverstrekkers bij het ontwikkelen en implementeren van interne en externe kwaliteitszorgprocessen. Daarnaast biedt VLUHR KZ ondersteuning bij onderwijsontwikkeling van bestaande en nieuwe opleidingen en programma's.

VLUHR KZ voert de decretale evaluatieopdrachten (visitaties) uit voor hoger onderwijs, voert evaluaties uit conform de European Approach en coördineert het uitschrijven learning outcomes voor het hoger onderwjis.

VLUHR KZ bestaat uit een multidisciplinair team van 5 projectmanagers met internationale ervaring in onderwijsbeleid en zowel interne als externe kwaliteitszorgprocessen. VLUHR KZ is door EQAR en ENQA geaccrediteerd.

De projectmanagers van VLUHR KZ zijn allen gecertificeerd EFQM-assessor.
De projectmanagers van VLUHR KZ zijn opgenomen in het register van NVAO-gecertificeerde secretarissen

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...