Training panelleden

VLUHR KZ organiseert trainingen voor panelleden. De trainingen, die interactief zijn en 1 dag duren, hebben als doel om de panelleden voor te bereiden op hun taak als lid van een commissie die de kwaliteit  (van een onderdeel) van de opleiding beoordeelt. 

Tijdens de training wordt gefocust op:
  • het hoger onderwijs in Vlaanderen
  • interne en externe kwaliteitszorg in het onderwijs - debat over kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
  • communicatie als panellid
  • ESG en Kwaliteitscode NVAO
  • methodiek en beoordelingskader van de instelling (praktijkoefening)

De inhoud en het opzet van de training worden op maat afgestemd op de wensen en noden van de instelling.
Na de training ontvangt ieder panellid een certificaat.

Wilt u een training organiseren in samenwerking met VLUHR KZ? Neem dan contact op met Patrick Van den Bosch.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...