EW TEW HI ZIJ

Economische Wetenschappen (EW) – Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) – Handelsingenieurwetenschappen (HI) – Zij-instroom EW TEW HI

Samenstelling van de commissie
De commissie was opgebouwd uit een koepelcommissie en vier clustercommissies die elk een thematische cluster aan opleidingen geëvalueerd hebben. De clustercommissies hebben de opleidingen die tot hun cluster behoorden geëvalueerd. De koepelcommissie heeft de consistentie bewaakt en de werking en beoordelingen van de clustercommissies besproken, voor die punten die de domeinspecificiteit van de opdracht van de clustercommissies overstijgen.

Zie hier voor een overzicht van de samenstelling van de commissie. 

Betrokken opleidingen
Zie hier voor een overzicht van de betrokken opleidingen. 

Verloop
De samenstelling van de commissie werd op 30 augustus 2011, en de uitbreiding van de cluster Economische Wetenschappen op 10 januari 2012 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De commissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 12 september 2011 en de uitbreiding van de cluster Economische Wetenschappen bij besluit van 12 januari 2012.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie EW TEW HI ZIJ - Deel 1 en Deel 2Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...