Digital Arts and Entertainment


Samenstelling

Voorzitter
  • Prof. dr. Bieke Zaman, Mintlab, Instituut voor Mediastudies, KU Leuven
Leden
  • Peter Verswyvelen, Founder Strongly Typed Solutions, België
  • Prof. dr. em. Antonia Aelterman, ere - hoofddocent, vakgroep Onderwijskunde, UGent
  • Paulius Gagelas, student Bachelor Creative Technology, Universiteit Twente

   
Patrick Van den Bosch, beleidsadviseur kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie. 

Betrokken opleiding
  • Bachelor of Digital Arts and Entertainment

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Digital Arts and Entertainment werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 9 februari, 23 maart en 8 mei 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 22 september 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 5 september 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...