situering


Wat?
De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, afgekort VLUHR, is conform de onderwijsdecreten gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De stichtende leden zijn de 6 universiteiten verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de 21 hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA) en de 5 associaties.

Waarom?
De nieuwe “super” koepel speelt in op de evolutie in het onderwijsbeleid waarin universiteiten en hogescholen op een complementaire wijze de academische en professionele opleidingen uitbouwen.
In dit kader was naast de universiteiten en hogescholen in het structuurdecreet van 2003 reeds een nieuwe figuur tot stand gebracht: de zogenaamde associatie die als primaire doelstelling de structurele samenwerking beoogt tussen een universiteit en de hogescholen die die met haar een netwerk vormen.
Binnen een associatie wordt ook de verantwoordelijkheid opgenomen om de inbedding van het onderzoek in de academische opleidingen te garanderen en bruggen uit te bouwen tussen academische en professionele oriëntaties.

Opdracht?
Klik hier voor meer informatie.

VLIR en VLHORA?
De nieuwe VLUHR koepel treedt niet op als vervanger van de bestaande koepels maar oefent in hun verlengde de taken uit die in de Vlaamse hoger onderwijsruimte gezamenlijk worden opgenomen over universiteiten en hogescholen heen, daarin begeleid door hun associaties.
Teneinde overlap en zware communicatiestromen te vermijden, moet het bestuur van VLUHR complementair zijn aan dat van VLIR en VLHORA, die blijven functioneren in deze fase van het maatschappelijk debat. De specifieke impact van de hervormingen in het hoger onderwijs op enerzijds de hogescholen en anderzijds de universiteiten rechtvaardigt deze aanpak.
Teneinde het draagvlak voor de decretale opdrachten van VLUHR zo groot mogelijk te houden wordt gekozen voor een algemene vergadering waarin alle betrokken onderwijsorganisaties door hun instellingshoofden vertegenwoordigd worden en waarin de associatievoorzitters zetelen.
Daarnaast functioneert een Raad van Bestuur die met een beperkt aantal bestuursleden alle geledingen van het hoger onderwijs dekt: de academische opleidingen aan de universiteiten, de academiserende en professionele opleidingen aan de hogescholen en de associaties die coördinerend optreden.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...