Columbus

Samenvatting van het project

In 2014 besloot de minister van onderwijs in te zetten op ondersteuning van de overgang van secundair naar hoger onderwijs en leerlingen inzicht te geven in hun eigen talenten en interesses en in de doorstroommogelijkheden naar hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt van de verschillende studierichtingen in het secundair onderwijs.

In opvolging legde een VLUHR-expertengroep de bouwstenen voor Columbus, een instellingsneutraal oriëntatie-instrument binnen de onderwijsloopbaanbegeleiding op school. Het instrument werd samengesteld op basis van in Vlaanderen gevalideerde meetinstrumentaria met aangetoonde psychometrische kwaliteit. Nadat leerlingen een onderdeel volledig ingevuld hebben, ontvangen ze gepersonaliseerde feedback in het feedbackdashboard. Sinds 2017-2018 nemen er jaarlijks meer dan 23.000 leerlingen uit de laatste jaren secundair onderwijs deel aan Columbus.

Conform het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 wordt er verder ingezet op het doel van ondersteuning en bevordering van het studiekeuzeproces en is Columbus één van de middelen om deze doelstelling te bereiken. De Vlaamse Regering keurde een beheersovereenkomst toe voor de realisatie van een aantal acties en mijlpalen in de verdere uitbouw van het instrument.